BUZULUK a.s.

Výroční zprávy

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích a zákona 89/2012, nový občanský zákoník, je společnost BUZULUK a s. povinna vyhotovit za fiskální rok výroční zprávu a ověřovat účetní závěrku auditorem, jelikož se jedná o akciovou společnost.

Dále má společnost tzv. informační povinnost, která je daná zákonem. Tato povinnost ukládá uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji své výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti.

Stanovy společnosti

Neváhejte nás kontaktovat

Volejte, pište, těšíme se na vaše podněty a jsem připraveni asistovat při výběru vhodného stroje pro vaši aplikaci, pro díly i servis.

KONTAKTOVAT