BUZULUK a.s.

Systém kvality a EMS

Společnost BUZULUK a.s. má zaveden a certifikován systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001. Tento certifikát získala mezi prvními firmami v ČR. Již v roce 1993 bylo rozhodnuto o zavedení systému managementu kvality a následné roční přípravné období bylo završeno úspěšným absolvováním certifikačního auditu v lednu 1995.

Certifikovaný systém kvality zahrnuje nejen výrobní proces, ale i všechny podpůrné předvýrobní a povýrobní procesy včetně výzkumu a vývoje. 

V roce 2001 se společnost rozhodla implementovat a certifikovat systém environmentálního managementu a po úspěšném absolvování certifikačního auditu má tento systém certifikován dle normy ISO 14001 od ledna 2002.

V roce 2017 rozhodlo vedení společnosti o zavedení a certifikování systému managementu hospodaření s energií. Následně implementovaný energetický systém managementu dle normy ISO 50001 byl úspěšně certifikován v červenci 2018. 

Zavedením a certifikováním těchto systémů managementu společnost BUZULUK a.s. naplňuje své strategické záměry, které zahrnují neustálé zlepšování kvality výrobků a služeb, snižování ekologické zátěže, zlepšování hospodaření s energiemi a snižování energetické náročnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

Volejte, pište, těšíme se na vaše podněty a jsem připraveni asistovat při výběru vhodného stroje pro vaši aplikaci, pro díly i servis.

KONTAKTOVAT