BUZULUK a.s.

Historie

V roce 596, podle historických zmínek ve starší literatuře byla založena železářská huť Comoravium (Komárov).

Historické a archeologické doklady dokazují dávnou existenci železářství v Podbrdské oblasti. Dokazují i stoletou tradici Komárovských železáren, předchůdce dnešní společnosti BUZULUK a.s.

Rok 1460 je podle dávných archivních záznamů historickým rokem pro vznik železářství v Komárově. Prvním výrobním procesem při jeho založení, jak historie uvádí, byla v roce 1460 právě slévárenská výroba. Tento mezník je počátkem formování know-how, které je naší firmou využíváno a zdokonalováno do dnešních dnů. Od svého založení procházejí komárovské hutě vzestupným vývojem.

BUZULUK a.s.

Historie – Buzuluk

BUZULUK Komárov, a. s., dříve Železárny v Komárově, patří k nejstarším podnikům. Jejich počátky řadíme do 15. století. V roce 1543, Jan mladší Pešík z Komárova si dal znovu po požáru zemských desek zapsat majetek „s Baštinami, huťmi, horami a doly“. V roce 1602 kupuje komárovské panství včetně hutí Jindřich Otta z Losu. V roce 1623 Marie Eusebie, hraběnka z Martinic, získala koupí huť a spojila ji s panstvím hořovickým.

V druhé polovině 17. století (od r. 1690), náležely železárny hraběcí rodině z Vrbna, v roce 1852 přešly do majetku kurfiřta Bedřicha Viléma I. z Hesenska a až do roku 1902 náležely k panství knížecí rodiny Hanavské.

V roce 1902 byly železárny zakoupeny firmou C. T. Petzold a spol. a v roce 1919 se mění na akciovou společnost se sídlem v Praze.

V roce 1948 byl podnik znárodněn a od roku 1949, kdy byl přejmenován na BUZULUK Komárov n. p., prošel řadou různých organizačních změn. Od 6.5. 1992 se ze státního podniku BUZULUK Komárov stává akciová společnost.

Buzuluk a.s.

Historické milníky:

1881

smaltovna převzata do vlastní režie, Komárovské železárny se staly členem kartelu výrobců smaltovaného nádobí

1898

v závodě bylo započato s výrobou koupacích van

1904

zakoupena výroba válců od firmy Kudlicz v Praze

1931

po několika letech pokusů, byla v závodě zahájena výroba pístních kroužků pro spalovací motory

1935

jednání s firmou Macháň o převzetí výroby mlýnských strojů do Komárova, výroba byla zahájena na jaře 1936

1937

počátek výroby kalandrovacích gumárenských strojů

1949

v dubnu zahájena jednání o převzetí výroby části kalandrových strojů do Komárova

1949

předána výroba mlýnských strojů do n. p. Továrny mlýnských strojů v Pardubicích

1952

převzata výroba gumárenských strojů z Gottwaldova

1996

Buzuluk začleněn do společnosti ČGS a.s.

2012

společnost Buzuluk koupila firma DALIAN China (od 19.6.2012)

Neváhejte nás kontaktovat

Volejte, pište, těšíme se na vaše podněty a jsem připraveni asistovat při výběru vhodného stroje pro vaši aplikaci, pro díly i servis.

KONTAKTOVAT