Rekonstrukce tepelného hospodářství

Společnost Buzuluk a.s. využila 1. výzvy dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci II. etapy rekonstrukce tepelného hospodářství.

V červnu 2015 byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

(OP PIK) vyhlášena výzva na podporu energeticky úsporných opatření v podnikatelské sféře.

Vedení společnosti Buzuluk a.s. se proto rozhodlo využít této příležitosti a ve spolupráci s odborným poradcem SEVEn Energy s.r.o. podalo žádost o podporu na „energeticky úsporný projekt“, jenž zahrnuje v první fázi II. část rekonstrukce tepelného hospodářství decentralizujícího systém vytápění v rámci Nového závodu, a v druhé pak dále osazení všech teplovzdušných jednotek moderní regulací a zefektivnění přípravy teplé vody a chladícího okruhu indukčních pecí ve slévárně pístních kroužků (č. 31).

Žádost o podporu prošla úspěšně hodnocením, což bylo na začátku února t. r. potvrzeno Min. průmyslu a obchodu, který je řídícím orgánem programu OP PIK, jenž je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

První část projektu již byla vybraným zhotovitelem společností ENESA, a.s., úspěšně dokončena a předána do užívání, druhá fáze je naplánována na letošní rok. Po dokončení celého projektu se předpokládá snížení energetické náročnosti o více než 1,5 GWh za rok, zejména ve formě úspor zemního plynu