Projekt - výstavba FVE ve firmě BUZULUK a.s. Výstavba FVE ve firmě BUZULUK a.s.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro
vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde
k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.