Buzuluk a.s.

Historie

V roce 596, podle historicky neověřených zmínek ve starší literatuře byla založena železářská huť Comoravium (Komárov).

Historické a archeologické doklady dokazují dávnou existenci železářství v Podbrdské oblasti. Dokazují i stoletou tradici Komárovských železáren, předchůdců dnešní moderní a světově známé akciové společnosti BUZULUK Komárov.

Rok 1460 je podle dávných archivních záznamů historickým rokem pro vznik železářství v Komárově. Prvním výrobním procesem při jeho založení, jak historie uvádí, byla v roce 1460 právě slévárenská výroba, která je základní výrobní etapou výroby pístních kroužků. Od svého založení procházejí komárovské hutě vzestupným vývojem.

Buzuluk a.s.

Lorem ipsum

BUZULUK Komárov, a. s., dříve Železárny v Komárově, patří k nejstarším podnikům. Jejich počátky řadíme do 15. století. V roce 1543, Jan mladší Pešík z Komárova si dal znovu po požáru zemských desek zapsat majetek „s Baštinami, huťmi, horami a doly“. V roce 1602 kupuje komárovské panství včetně hutí Jindřich Otta z Losu. V roce 1623 Marie Eusebie, hraběnka z Martinic, získala koupí huť a spojila ji s panstvím hořovickým.

V druhé polovině 17. století (od r. 1690), náležely železárny hraběcí rodině z Vrbna, v roce 1852 přešly do majetku kurfiřta Bedřicha Viléma I. z Hesenska a až do roku 1902 náležely k panství knížecí rodiny Hanavské.

V roce 1902 byly železárny zakoupeny firmou C. T. Petzold a spol. a v roce 1919 se mění na akciovou společnost se sídlem v Praze.

V roce 1948 byl podnik znárodněn a od roku 1949, kdy byl přejmenován na BUZULUK Komárov n. p., prošel řadou různých organizačních změn. Od 6.5. 1992 se ze státního podniku BUZULUK Komárov stává akciová společnost.

Buzuluk a.s.

Historické milníky:

1881

smaltovna převzata do vlastní režie, Komárovské železárny se staly členem kartelu výrobců smaltovaného nádobí

smaltovna převzata do vlastní režie, Komárovské železárny se staly členem kartelu výrobců smaltovaného nádobí

1881

Lorem ipsum

Proces výroby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zjistit více